ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະເທດຈີນ

ເມື່ອຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ຂາຍ Amazon ບໍ່ສາມາດວາງຢູ່ຊັ້ນວາງແລະຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຫ້ລູກຄ້າບໍລິການຄັງສິນຄ້າໃນປະເທດຈີນເຊັ່ນ: ຄັງສິນຄ້າ, ການຕິດສະຫຼາກ, ການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຈັດສົ່ງຄືນ.

Valued-added Service in China